تشكيل كارگاه آموزشى و سمينار در مورد مسائل و مشكلاتى كه معمولا در زندگى با آنها روبرو هستيم و نيز ارائه ء راهكارهاى موثر براى رشد و سلامت روان و يا موضوعاتى كه از طرف گروهها و انجمن ها پيشنهاد مى شود. در صورت تشكيل در تلگرام اعلام مى شود.

 

برای اطلاعات بیشتر با من در تماس باشید.