درمانهاى روانشناسى و مشاوره براى زوجها شامل موارد زير است:

  • مشكلات ارتباطى 
  • مشكلات زناشويى و مشكلات جنسى
  • مشاوره قبل از ازدواج
  • مشاوره قبل از طلاق
  • مشاوره بعد از طلاق
  • بررسى و تشخيص ويژگيهاى روانى، عاطفى، اجتماعى، شخصيتى و ويژگيهاى جنسى زوجها و در صورت لزوم درمان ضروری برای هر يك از زوجها

اگر سئوالى داريد با كمال ميل پاسخگو هستم، لطفا تماس بگيريد.