درمانهاى روانشناسى و مشاوره به صورت آنلاين و تصويرى براى فردى است كه امكان حضور در كلينيك را بنا به دلايلى ندارند. به ويژه براى آنانى مناسب است كه خارج از وين، اتريش، زندگى مى كنند. براى تشخيص از تست و مصاحبه استفاده مى شود. 

 

اگر سئوالى داريد با كمال ميل پاسخگو هستم، لطفا تماس بگيريد.