دکتر مریم رجوعی
متخصص روانشناسی بالينی و سلامت
روانشناس ايرانی مقيم اتريش، وين
با بيش از ٢٠ سال سابقه كار
در درمان های روانشناسی ( روان درمانی ) و مشاوره.
رزرو وقت
دکتر مریم رجوعی
متخصص روانشناسی بالينی و سلامت
روانشناس ايرانی مقيم اتريش، وين
با بيش از ٢٠ سال سابقه كار
در درمان های روانشناسی ( روان درمانی ) و مشاوره.
رزرو وقت

درباره من

تحصيلات آكادميك  را در رشته روانشناسی بالينی در دانشگاه تهران آغاز كردم و فوق ليسانس روانشناسی مشاوره را بعد از دفاع از تز،  با موضوع  ” اثر درمان های شناختی-درمانی بر مشكلات روانی زنان نابارور تحت درمان با روش IVF-ET  “از ايران دريافت كردم. پس از مهاجرت، دكترای علوم روان درمانی را از دانشگاه زيگموند فرويد وين با موضوع تز، ” مشكلات روانی مهاجران و پناهندگان در وين ” بِه پايان رساندم. به زبانهای فارسی، تركی، انگليسی و آلمانی آشنايی دارم.