درمان و مشاوره آنلاين

Diagnostic through Tests and Interviews

 

درمانهاى روانشناسى و مشاوره بِه صورت آنلاين و تصويرى براى فردى است كه امكان حضور در كلينيك را بِنَا بِه دلايلى ندارند. بِه ويژه براى آنانى مناسب است كه خارج از وين ، اتريش، زندگى مى كنند. براى تشخيص از تست و صاحبه استفاده مى شود.

 

اگر سئوالى داريد با كمال ميل پاسخگو هستم، لطفا تماس بگيريد.