عنوان برنامه: مهاجرت

▪️روانشناس برنامه: دكتر مريم رجوعى

▪️موضوع : مهاجرت و پيامدهاى روانى آن

همراه با پيام هايى در ابتدا ، اواسط و انتهاى برنامه از ساير دوستان تلويزيون تيام

▪️مجرى: سركار خانم سحر هاشمى
▪️ تهيه كننده : استاد رضا وطن
به همراه تيم محترم تيام
▪️تهيه شده در تلويزيون تيام

▪️پخش از تلويزيون Okto، اتريش ،ماه مى ٢٠١٩

 

موضوع برنامه: روانشناسى و اهميت آن

💥 سخنران : دكتر مريم رجوعى

▪️راديو فانوس تيام – وین
شنبه 24.11.2018
tiam_tv@yahoo.com

💥مجريان : سركار خانم سحر هاشمى
استاد رضا وطن

▪️ فايل صوتى اين برنامه در زير در اختيار
شما عزيزان قرار دارد.