دكتر مريم رجوعی               

تحصيلات آكادميك را در رشته ء روانشناسی بالينی در دانشگاه تهران آغاز كردم و فوق ليسانس روانشناسی مشاوره را بعد از دفاع ازتز، با موضوع " اثر درمانهای شناختی-درمانی بر مشكلات روانی زنان نابارور تحت درمان با روشIVE-ET " از ايران دريافت كردم. پس از مهاجرت، دكترای علوم روان درمانی را از دانشگاه زيگموند فرويد وين با موضوع تز، " مشكلات روانی مهاجران و پناهندگان در وين " بِه پايان رساندم. بِه زبانهای فارسی، تركی، انگليسی و آلمانی آشنايی دارم.

درباره من
درباره من
blockanimecont
درمان های روانشناسی و مشاوره
درمان و مشاوره فردى
درمان و مشاوره زوجها
درمان و مشاوره خانوادگى
درمان و مشاوره گروهى
درمان و مشاوره آنلاين
كارگاه و سمينار
لطفا پیغام بگدارید
ارسال پیام
ارسال پیام
اطلاعات تماس
Neuwaldegger Strasse 2,   1170 Wien Medizin in Neuwaldegg
info@drrodjuei.com
0043 / 650 3562260
Telegram: @DrMaryamRodjuei
Go Button
My title
My Subtitle